Tornar a la pàgina principal

J. RUAIX autor-editor
llibres per a l'estudi de la llengua


ÍNDEX
(Actualitzat: el 24 de maig de 2011)


SÈRIE BÀSICA ARTICULADA EN TRES NIVELLS

NIVELL ELEMENTAL

LLIBRE ISBN +IVA
Català fàcil (15ª ed.) (llibre) 8'80 9'15 euros
Exercicis del català fàcil (12ª ed.) (carpeta) 6'30 6'55 euros
Clau dels exs. del cat. fàcil (13ª ed.) (solucionari) 5'29 5'50 euros
Valencià fàcil (llibre) 4'38 4'56 euros
Exercicis del valencià fàcil (carpeta) 3'37 3'50 euros
Clau del valencià fàcil (solucionari) 2'40 2'50 euros

Índex

NIVELL MITJÀ

LLIBRE ISBN +IVA
Català progressiu / 1 (temes introductoris, morfol. i sintaxi) 9'52 9'90 euros
Exercicis del català progressiu / 1 (carpeta) 5'77 6'00 euros
Clau dels exs. del cat. progressiu / 1 (solucionari) 9'62 10'00 euros
Català progressiu / 2 (fonètica i ortografia, lèxic i estilística) 8'94 9'30 euros
Exercicis del català progressiu / 2 (carpeta) 6'73 7'00 euros
Clau dels exs. del cat. progressiu / 2 (solucionari) 4'04 4'20 euros

Índex

NIVELL SUPERIOR

LLIBRE ISBN +IVA
Català complet / 1 (temes introductoris, fonètica i ortografia) 11'73 12'20 euros
Exercicis del català complet / 1 (carpeta) 5'77 6'00 euros
Clau dels exs. del cat. complet / 1 (solucionari) 2'98 3'10 euros
Català complet / 2 (morfologia i sintaxi) 17'31 18'00 euros
Exercicis del català complet / 2 (carpeta) 7'02 7'30 euros
Clau dels exs. del cat. complet / 2 (solucionari) 4'044'20 euros
Català complet / 3 (lèxic i estilística) 10'00 10'40 euros
Exercicis del català complet / 3 (carpeta) 5'77 6'00 euros
Clau dels exs. del cat. complet / 3 (solucionari) 2'60 2'70 euros

Índex


OBRES D'APROFUNDIMENT I CONSULTA

LLIBRE ISBN +IVA
Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui / 1 (llibre) 7'69 8'00 euros
Pràctiques de correcció / 1 (carpeta) 6'06 6'30 euros
Clau de les pràctiques de correcció / 1 (solucionari) 3'65 3'80 euros
Observacions... / 2 (llibre) 9'04 9'40 euros
Pràctiques de correcció / 2 (carpeta) 7'21 7'50 euros
Clau de les pràctiques de correcció / 2 (solucionari) 4'52 4'70 euros
La conjugació dels verbs (la flexió verbal presentada amb amplitud, matisació i claredat) 3'17 3'30 euros
Nou diccionari auxiliar
Repertori lexicogràfic d'interferències en el català d'avui; dubtes, incorreccions, preferències i remarques lingüístiques
15'34 15'95 euros
Carpeta d'aprofundiment lingüístic mitjançant exemples
Pràctiques de correcció / 3 (carpeta) 4'62 4'80 euros
Clau / 3 (solucionari) 3'03 3'15 euros

Índex


OBRES D'ALTRES AUTORS
REVISADES I EDITADES PER J. RUAIX

LLIBRE
Gramàtica anglesa / 1, de M.L. Hevly (temes introductoris, fonètica i ortografia)
Gramàtica anglesa / 2, de M.L. Hevly (verbs, primera part)
Gramàtica anglesa / 3, de M.L. Hevly (verbs, segona part)
Gramàtica anglesa / 4, de M.L. Hevly (noms i pronoms)
Gramàtica anglesa / 5 de M.L. Hevly (adjectius, adverbis, preposicions i conjuncions)
El català de la A a la Z, de S. Rodríguez-Vida (compendi de temes lingüístics ordenats alfabèticament)

Índex


Adreça de l'antiga editorial:

Adreça de la nova editorial:

Distribució:


Última modificació feta el
24 de maig de 2011
Tornar a la pàgina principal