Tornar a la pàgina principal | Tornar al catàleg

Llibres de Josep Ruaix


Índex


Català complet / 1El CATALÀ COMPLET / 1 és el primer volum d'un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums). Conté uns temes introductoris i un tractat de fonètica i ortografia. Inclou també una antologia literària de Ramon Llull a Bernat Metge.

El curs de CATALÀ COMPLET, ordenat sistemàticament, constitueix un manual d'estudi i consulta per als que vulguin dominar la llengua en tots els seus aspectes, tal com correspon a una persona culta. No s'ajusta a cap programa concret però forneix els coneixements necessaris a molts plans d'estudi (com ara la preparació de la prova D de la Junta Permanent de Català). En relació a la sèrie EL CATALÀ, n'és una versió reelaborada, ampliada i actualitzada.

El present llibre va flanquejat per una carpeta d'exercicis (titulada Exercicis del català complet / 1), dels quals existeix també el solucionari (titulat Clau dels exercicis del català complet / 1).

Tornar a l'índex | Tornar al catàleg


Català complet / 2Integrant el CATALÀ COMPLET, curs superior de llengua, aquest segon volum estudia la morfologia i la sintaxi, és a dir, la gramàtica pròpiament dita. Al final conté una antologia literària amb autors dels segles XIV-XV (de sant Vicenç Ferrer a Jaume Roig).

Versió totalment reelaborada, molt ampliada i posada al dia respecte a El Català / 2, el present volum constitueix un manual pràctic i normatiu, prudentment innovador. Va flanquejat per una carpeta d'exercicis (titulada Exercicis del català complet / 2), dels quals existeix també el solucionari (titulat Clau dels exercicis del català complet / 2).

Si bé no s'ajusta a cap programa concret, forneix els coneixements necessaris a molts plans d'estudi (com ara la preparació de la prova D de la Junta Permanent de Català) i és útil com a llibre d'autoaprenentatge i de consulta, sempre en un nivell superior.

Tornar a l'índex | Tornar al catàleg


Observacions /1...Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui / 1.
Com ja es veu pel títol, l'objectiu d'aquesta obra és observar una sèrie de fenòmens lingüístics del català actual, especialment des del punt de vista de les persones interessades pel bon ús de la llengua (correctors, escriptors, professors...), estudiar-los amb espirit crític, és a dir, destriant el que és admissible del que no ho és (o en quin grau ho és), per tal de treure'n unes conseqüències pràctiques, o sia de cara a l'ús oral i escrit; també es preveu de fer uns exercicis adients mitjançant les dues carpetes que, amb el títol de Pràctiques de correcció, flanquejaran aquests dos volums.

L'obra es divideix en set capítols, tres dels quals es contenen en aquest volum:

  1. Interferència del castellà (amb quatre apèndixs);
  2. Analogies antitradicionals;
  3. Mecanicisme i ultracorreció.

Tornar a l'índex | Tornar al catàleg


Observacions /2...Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d'avui / 2.
Continuant amb la feina començada en el volum 1, el present volum conté els capítols 4 a 7:

  1. Aplicació precipitada de propostes infundades;
  2. Esnobisme, relaxació, empobriment;
  3. Manca d'informació sobre novetats; novetats discutibles;
  4. Defectes estilístics freqüents.

Tornar a l'índex | Tornar al catàlegTornar a la pàgina principal Pàgines fetes a Visca!